Rotavdrag

Rotavdrag

Du som privatperson kan få sammanlagt 50 000 kronor i rot- och rutavdrag per år (2017). För att ha rätt till rot- eller rutavdrag måste du vara minst 18 år gammal, själv ha betalat för arbetet samt ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att vara bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, alternativt ha väsentlig anknytning hit. Det innebär att man betalar skatt i Sverige för samtliga inkomster oavsett från vilket land de härrör.

Utöver dessa grundkrav måste arbetet vara utfört i din bostad. Rot-avdrag förutsätter även att du äger bostaden i fråga. Du får inte rot- eller rutavdrag för arbete du eller någon närstående utför. Du får heller inte rot- eller rutavdrag för arbete som din enskilda firma utför i din bostad eller som du köper av ett bolag om du eller en närstående utför arbetet.

Den som utför arbetet åt dig ansöker om preliminär skattereduktion, och uppgifterna förtrycks sedan i din deklaration. Genom att godkänna uppgifterna i din deklaration intygar du att alla villkor för rot- eller rutavdrag är uppfyllda, för vilket du som köpare av dessa tjänster är ansvarig för. Du och utföraren har däremot ett delat ansvar för att själva arbetet uppfyller kraven för att ge rätt till avdrag och för att arbetet är utfört och betalat. Tänk även på att avdraget är preliminärt och fastställs först när inkomstdeklarationen är beslutad året efter.

Om det i efterhand visar sig att du har fått rot- eller rutavdrag på felaktiga grunder kan Skatteverket kräva tillbaka pengarna inom sex år efter det år skattereduktionen gäller.

Fixjouren

Nu kan du enkelt klicka hem en hantverkare oavsett storlek på arbetet som du vill ha utfört och vi är aldrig längre bort än ett klick.
Alla tjänster klickar du hem till ett fast pris.

Fixjouren är en del av Foxor Bygg AB.
Org. 5568 55-9479 - Innehar F-skattsedel

Copyright © Fixjouren. En hemsida av Capace Media.

Kontakt

Telefon:
040 300 416

Mailadress:
info@fixjouren.se