• Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
  • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
  • Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum.
  • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
  • Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
  • Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för aktivering.
  • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
  • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
  • Glöm inte att testa brandvarnarna när de är uppmonterade!